improtřesk 2020 ostrava festival divadelní improvizace improliga divadlo odvaz

Workshopy

Filip Teller
Filip Teller:  Stand-Up   (12)
Michal Chovanec
Michal Chovanec:  Slapstick   (12)
Tomáš Andrášik
Tomáš Andrášik:  Na hraně kontaktu   (12)
Václav Wortner
Václav Wortner:  Longforma Harold   (12)
Lucie Matyášová
Lucie Matyášová:  Hlasem znít a hlasem sdílet   (12)
Pawel Najgebauer
Pawel Najgebauer:  Duo Show Intensive (ENG)   (12)
Hana Malaníková
Hana Malaníková:  Spolu-Hra   (12)
Ondřej Klíč
Ondřej Klíč:  Silný refrén   (12)
Andrew Hefler
Andrew Hefler:  Game vs. Relationship (ENG)   (12)
Dalibor Buš
Dalibor Buš:  Herecká dílna   (12)
Filip Teller: Stand-Up

jeho tvorba, formy a uvedení na jevišti
Počet volných míst:

12

Praktická část:
• vytvoření si vlastního jevištního stand up výstupu - od prvního nápadu a tématu, před proces psaní až po konečné uvedení na jevišti
• objevení upřímnosti k sobě samému a její využití v hledání témat a v tvorbě příběhu s pointou
• naleznutí svého osobního smyslu pro humor, empatie a citu pro timing
• objevení charakteru, který bude na jevišti, v rámci formátu stand up, funkční a „tvůj“
Teoretická část:
• teoretické shrnutí základních pravidel stand up komiky
• inspirativní shlédnutí vybraných světových i českých stand up komiků
Určeno pro:
• kohokoliv s touhou najít cestu ke svému smyslu pro humor v rámci bezpečného prostředí Stand up
S sebou:
• oblečení na pohybová cvičení
• papíry, tužky, propisky
• telefony pro zaznamenání svých výstupů

Filip Teller

Filip TellerModerátor, herec věnující se autorskému divadlu a zdravotní klaun.
Absolvoval Janáčkovu akademii muzických umění v Brně, ateliér autorského herectví, pohybového divadla a klaunství. V rámci studijní stáže pobýval také ve Velké Británii. Za svou tvůrčí kariéru hostoval v profesionálních divadlech (např. Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo, Divadlo Bolka Polívky, Městské divadlo Zlín, Divadlo Tramtarie či Národní divadlo Brno) a v nezávislých uměleckých uskupeních (např. Služebníci Lorda Alfreda, Divadlo Anička a letadýlko nebo Divadlo Komediograf). Spolupracoval s režiséry Vladimírem Morávkem, Lubošem Balákem či Zdeňkem Duškem.
S Divadlem Husa na provázku vystupoval na festivalech ve Francii, Belgii a Rusku. Na mezinárodním festivalu divadelních formací v Římě získal cenu GEMINI D‘ORO PRIZE za nejlepší mužský herecký výkon za ztvárnění postavy papeže Bonifáce VIII. Jeho autorskou prvotinou je inscenace balancující na pomezí one man show a divadelní zpovědi – Inspirováno láskou. Mezi jeho další autorské projekty patří celovečerní stand up Čecháčci a Čoboláci, který vznikl ve spolupráci s Pavolem Serisem. Dale Filip Teller účinkuje v monodramatu Cikánsky boxer německé autorky Rike Reiniger. V příběhu z druhé světové války ztvárňuje postavu bývalého boxera Hanse.
V roce 2015 založil Filip Teller, společně se svým týmem, divadelní talk show Tell or Show, v níž následující čtyři roky působil jako moderátor a hostitel. Pořad kladl důraz na divadelnost, situační humor a improvizaci. Domovskou scénou Tell or Show byl brněnský Buranteatr a posléze Divadlo Bolka Polívky.
V současnosti se věnuje Filip Teller především psaní celovečerních stand up představení a her.

ZPÁTKY NAHORU
Michal Chovanec: Slapstick

groteskně přehnaná fyzická akce
Počet volných míst:

12

Slapstick je zjednodušeně řečeno groteskně přehnaná fyzická akce. Údery, pády, rvačky, šikovně nešikovná manipulace s předměty, stejně tak naprosto neadekvátní reakce na tyto události.
Pouhé usednutí na židli se může stát komickým příběhem. Slapstick okoření improvizaci o humor beze slov.
Na workshopu budeme pracovat s tělem. Vyzkoušíme si různé techniky i jejich bezpečnost.
Seznámíme se s některými slapstickovými gagy. Budeme si hrát sólově i ve dvojicích.

Michal Chovanec

Michal ChovanecHereckou dráhu začínal se souborem Teatr Novogo Fronta. V minulosti spolupracoval nebo v současnosti spolupracuje s divadly a uměleckými spolky (Divadlo Facka, Služebníci Lorda Alfréda, Komediomat, Divadlo kjógen, Divadlo Bolka Polívky, Národní divadlo Brno, Divadelní centrum Zlín, klaunská skupina Squadra Sua), v nichž se zaměřuje převážně na pohybové, fyzické herectví s prvky akrobacie a klaunérie. V roce 2007 začal pracovat jako zdravotní klaun, získal tak možnost studovat klaunské řemeslo na mezinárodní škole humoru ve Vídni a neocenitelnou příležitost několikrát měsíčně v rámci klaunských návštěv v nemocnici jej rozvíjet. Nabyté zkušenosti z divadelních prken i nemocnice uplatnil také ve spoluautorských představeních zaměřených na moderní klauniádu Letem sokolím a Za čárou, které bylo možno zhlédnout na loňském ročníku Improtřesku.

ZPÁTKY NAHORU
Tomáš Andrášik: Na hraně kontaktu

Gestalt Theatre v improvizaci
Počet volných míst:

12

Gestalt Theatre je přístup k terapeutické a osobnostně rozvojové práci, který v sobě spojuje poznatky Gestalt terapie, improvizace a přístupu k hereckému tréninku, z něhož vycházeli Stanislavský a Strasberg.
Gestalt Theatre využívá principy z improvizace pro terapii a osobnostní rozvoj. Na workshopu otočíme pomyslný proud řeky a využijeme Gestalt přístup k rozvoji improvizačních dovedností směrem k autentickému hraní, schopnosti být v kontaktu se spoluhráčem, odložit své nápady a tvořit z toho, co vzniká v kontaktu dvou herců na jevišti.
To, jak hrajeme improvizaci, souvisí s tím, jací jsme. Budeme pracovat na tom, jak oddělit sebe od charakterů, které vytváříme a dovolit postavám být svobodné a uvěřitelné. Propůjčíme své tělo, emoce i myšlenky do služeb postav, které ztvárňujeme. Téměř pro každého improvizátora jsou postavy, ve kterých se necítí komfortně, a tak se jim buď vyhýbá nebo hraje klišé, ať už má být badass nebo milovník. A pak jsou postavy, ve kterých se cítí komfortně až příliš, a v těch se na jevišti objevuje znovu a znovu. Na workshopu budeme tyto tendence zkoumat, snažit se jim porozumět a hledat cesty, jak se od nich odpoutat.
Konečně prozkoumáme konflikty, ve smyslu tenze, která vzniká mezi postavami na scéně. Jak takový konflikt při hraní objevit, aby se přirozeně vynořil ze situace, neutéct z něj a vybudovat scénu i historii postav kolem něj. Workshop cílí spíše na improvizátory, kteří se věnují / chtějí věnovat delším formátům.

Tomáš Andrášik

Tomáš AndrášikTomáš je improvizátor a lektor z brněnské skupiny The Randoms. Divadelní improvizaci se věnuje 10 let. Za tu dobu sbíral inspiraci na domácích i zahraničních workshopech a festivalech. Zajímá se o delší formáty a o to, jak na improvizační jeviště přinést autentické postavy a příběhy, které nepotřebují „vesmírné opice“.
Tomáš je lektor na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, kde se mimo jiné věnuje aplikované improvizaci v oblasti osobnostního rozvoje. Zasloužil se o to, že aplikovaná improvizace v roce 2015 vstoupila v ČR na akademickou půdu ve službách profesní přípravy pedagogů. Nyní je kurz „Improvizace pro osobnostní rozvoj“ součástí povinného kurikula pro studenty Sociální pedagogiky na PdF MU – jako jediný kurz aplikované improvizace v ČR.
Je v supervizní části výcviku v integrativní Gestalt psychoterapii a rozvíjí metodu Gestalt Theatre, která v sobě spojuje poznatky Gestalt přístupu a divadelní improvizace. Vede sebezkušenostní skupiny v Brně a v Praze a připravuje dvouletý mezinárodní výcvik. Zajímá se o potenciál využití improvizace v terapii, a také o to, jak může Gestalt přístup obohatit improvizátory na jevišti.

ZPÁTKY NAHORU
Václav Wortner: Longforma Harold

žádné kategorie, žádný rozhodčí, je to jen na vás
Počet volných míst:

12

Vezmete si jedno slovo od diváků a po něm následuje půlhodinové představení, ve kterém se prolínají tři příběhy. Žádné kategorie, nikdo scénu nepískne, je to jen na vás.
Longformu Harold vymysleli v Chicagu před třiceti lety a dodnes se tam v divadle iO hraje každý večer dvakrát na čtyřech pódiích. Zároveň je to základní forma pro studium improvizace, pro nováčky i pokročilé improvizátory. Spočívá totiž ve střídání divokých skupinových (non)verbálních scén a poctivých scén o dvou hercích. To je pro mě hlavní důvod, proč tuto longformu hrát a trénovat - improvizátor totiž musí vládnout oběma světům. Musí se umět zanořit do skupinového podvědomí a iracionality, kdy nepřemýšlí, je jen naprosto soustředěnou, rychle reagující šelmou ve smečce, která hledá hru, a zároveň musí umět přepnout do scén o dvou hercích, kde je potřeba vědomě budovat svou postavu, prostředí, vztah a příběh.
Během dílny budeme pracovat na improvizačních dovednostech a struktuře Harolda, abyste si dokázali těch třicet minut na scéně užít.

Václav Wortner

Václav WortnerImprovizace mě přivedla k divadlu ve všech jeho formách, od sólových představení po akrobatické klaunerie. Studuji autorské herectví na DAMU, píšu dizertaci o herectví v práci lektora. Longformovou improvizaci jsem studoval v Chicagu.
Hraju s Bafni (nejčastěji v Brně) a se souborem My kluci, co spolu chodíme (nejčastěji v Praze) a na festivalech po Evropě. Vedu pravidelné tréninky v Praze. V posledních třech letech jsem hrál a učil v Kolumbii, ve Francii (Nancy, Lyon, Bordeaux), v Atlantě, ve Lvově, Budapešti a Tallinnu.

ZPÁTKY NAHORU
Lucie Matyášová: Hlasem znít a hlasem sdílet

na jevišti zněle a srozumitelně
Počet volných míst:

12

Cílem hlasového workshopu bude získat zkušenosti a nástroje, které nám umožní mluvit na jevišti zněle a srozumitelně bez zbytečné námahy. Co náš hlas potřebuje, abychom ho mohli používat lehce, pružně a co nejvíce autenticky? Potřebuje zapojení celého našeho aparátu - těla, dechu i vědomí. A tak náplní dílny budou cvičení na hlubší propojení nás samých s tělem a dechem, uvolníme hlasu bloky, které mu stojí v cestě za jeho přirozeností a nabídneme našemu hlasu pestré vyjadřovací možnosti. Ale naším objektem zájmu bude i posluchač - naučit se myslet na to, jak mu své sdělení co nejlépe a nejsrozumitelněji předat.

Lucie Matyášová

Lucie MatyášováNarozena 1980 v Brně, vystudovala jsem dramatickou výchovu na JAMU, dlouhodobě se zabývám hlasem a zpěvem. Absolvovala jsem řadu hlasových a muzikoterapeutických dílen u našich i zahraničních lektorů, sama dílny pro veřejnost vedu (www.hlasozneni.cz). Učila jsem hlasovou výchovu na JAMU. Pracuji také jako zdravotní klaun.

ZPÁTKY NAHORU
Pawel Najgebauer: Duo Show Intensive (ENG)

two actors, one stage and no one can edit you
Počet volných míst:

12

Many improvisers strive to eventually play a duo show – and for a good reason! It’s really fun, liberating, challenging and most of all: no one can edit you! Learn how to establish strong relationships, memorable characters, visible spaces and interesting stories. Duo show means that you’re never off stage so there is no time for thinking. During this workshop you’ll take bigger responsibility of the story, make bold choices, manage the energy of the show and try to juggle many skills while being constantly in the spotlight. This approach will make you a better improviser regardless of the type of shows that you’re normally doing. So buckle up and enjoy the ride!

This workshop is going to be in English. / Tento workshop bude v angličtině.

Pawel Najgebauer

Pawel NajgebauerPaweł Najgebauer is a full-time improviser, teacher, and comedy writer hailing from Warsaw, Poland. Performed in over 1200 shows and taught over 1000 workshops since 2011. Teaching expertise includes: The Harold, Slow Comedy and Game. Teaching experience includes: teaching and coaching regular groups on a weekly basis, teaching children and middle school kids, school teachers, seniors and corporate employees/managers.
Member of Klancyk, the oldest ensemble in Poland. Performed at festivals in Europe (Bremen, Copenhagen, Gyor, Gdansk, Wroclaw Krakow), America (Chicago, New York, Austin) and Asia (Manila). Taught workshops all over Poland, Australia, Hungary and in the Filippines. Co-founder and head of the largest Polish improv school “Szkola Impro”, theatre “Resort Komedii” and Warsaw Improv Festival. Co-author of the blog warsawimprov.pl and an expert in a Poland-wide project to fight hate speech among middle school kids using improv. Co-writer of the comedy miniseries for Canal+ TV channel.
Learnt improv and sketch writing in iO Chicago, Second City, Annoyance and UCB. Learnt physical theatre in Movement Theatre Studio in New York.

ZPÁTKY NAHORU
Hana Malaníková: Spolu-Hra

základní výbava nejen pro začátečníky
Počet volných míst:

12

Věřím, že dobrá improvizace stojí na dvou pilířích – spolupráci a hře. Pojďme spolu hledat a zkoušet, jak být sám sobě i druhým dobrým partnerem na jevišti. Jak se dostat do stavu, kdy to s námi hraje. Jak strach z neznáma a z chyby přeměnit na tvořivé napětí. Jak na jevišti málo mluvit a hodně jednat.

Hana Malaníková

Hana MalaníkováJsem hrdou členkou týmu PRALINY, který před dvaceti lety pod vedením Michaely Puchálkové přinesl do ČR zápasy v improvizaci. Učím herectví a dialogické jednání na Katedře autorské tvorby a pedagogiky pražské DAMU. Od roku 2012 pracuju jako zdravotní klaun. Jsem autorkou legendární učební metody „nakousnutá buchta“, kterou nikdo nezná, což je věčná škoda pro českou i světovou impro komunitu.

ZPÁTKY NAHORU
Ondřej Klíč: Silný refrén

tvorba improvizovaných textů a zapamatovatelných refrénů
Počet volných míst:

12

Náplní dílny bude průzkum zákonitostí tvorby improvizovaných písňových textů a hledání silných zapamatovatelných refrénů. Také přičichneme k melodiím a harmoniím, které naše texty podpoří. Hudební podklad si obstaráme sami, proto si prosím (vy co máte) vezměte vlastní hudební nástroje harmonické i rytmické. Znalost hry na nástroj ovšem není podmínkou.

Ondřej Klíč

Ondřej KlíčVystudoval divadelní dramaturgii na JAMU. Po studiu pracoval 5 let v Divadle Polárka jako hrající technik, příležitostný scénárista a vedoucí dětského studia.
Dříve vystupoval v hudební kapele Japka, nyní je členem kapely Gary Edwards and The Statement.
S Michalem Chovancem tvoří klaunské duo Břéťa a Čeněk, jejichž sloganem je: „Chtěli být Laurelem a Hardym, ale zůstali Břéťou a Čeňkem.“ Společně s Michalem Chovancem se stali nástupci Barina a Frettiho v Manéži Bolka Polívky.
Od roku 2010 pracuje jako zdravotní klaun, učí na JAMU v Ateliéru divadlo a výchova a je dramaturgem Tell or Show.

ZPÁTKY NAHORU
Andrew Hefler: Game vs. Relationship (ENG)

what makes the audience move closer to the edge of their seats?
Počet volných míst:

12

Maybe you are a bit like me? I want the audience riveted, moved or even unbridled, hurdling through the galaxy when they see a scene. I want them talking about one another after they have left the theatre.
What makes the audience move closer to the edge of their seats? What makes them squeal with anticipation? Roar together with laughter? What makes them sigh in unison? What makes them look for each other’s expressions? Maybe this is ambitious? The good news is, it is often the same exact thing that makes playing the scenes such a joy and feel like every moment is fluid and obvious. It is what makes the work theatre. It is what gives the work a chance to be art. This workshop will look at all the components of a scene and particularly what the characters are involved in, do, suffer and solve:
Game and Relationship, the two mechanisms we actors discover that can be separate and autonomous operating the scene alone or they can work in beautiful harmony combined accentuating, aggravating or foiling each other.
This workshop will work on the skills to strengthen work on game and relationship in scenes. Identifying the differences and similarities, and when the two blend seemlessly into one. Through very practical exercises and scenework the course will explore how to let the game become something you and your partner can obviously discover and joyfully heighten. Through scenework and exercises we will explore the ease, focus and confidence necessary to allow relationships to unfold. Being committed and vulnerable together for the audience will give them characters that lure them in and make them care.

This workshop is going to be in English. / Tento workshop bude v angličtině.

Andrew Hefler

Andrew HeflerAndrew is a performer, director, trainer working in theatre, music, film and television for nearly thirty years. He was first introduced to Improvisational theatre at the age of 10 in grade school in Los Angeles. Since then he has worked with theatre groups in the US, Canada, Europe and since 1994 in his homebase of Budapest. He was a founding member of the experimental impro trio Scalabouche and later he founded Grund Theatre in 2008 developing a company and training methods for actors and shows for performance.

ZPÁTKY NAHORU
Dalibor Buš: Herecká dílna

buďme fyzicky i psychicky přítomni na jevišti
Počet volných míst:

12

Na Herecké dílně se společně zaměříme na fyzickou přítomnost na jevišti a vědomí vlastního těla. Dotkneme se zákonitostí existence v chóru, ale i hledání charakterizace konkrétních postav. Základem mojí eklektické metodiky je pozitivní přístup a absolutní respekt k unikátním osobnostem účastníků. Jo a navíc to všechno ještě bude prča. :-)

Dalibor Buš

Dalibor BušNarodil se v Hranicích roku 1989 ve znamení Střelce. Herec nadhledu i rozhledu – vysokoškolský pedagog, zdravotní klaun a především svobodný duch či ještě spíš: duch usilující o osvobození se. Zdatný improvizátor a iniciátor oblíbeného provázkovského formátu Zkušebna. Jeho cesta k divadlu vedla přes fotbal, šerm a pak i brněnskou JAMU, kterou vystudoval pod vedením profesorky Niky Brettschneiderové. Bezprostředně poté přijal nabídku z Provázku. Kdyby nebyl hercem, byl by nejspíš učitelem nebo truhlářem. Když nepracuje, pije (Poutníka) a pere se (brazilské jiu-jitsu), v mírumilovnějších chvílích permakulturně zahradničí nebo vyráží na dlouhé túry do hor. Touží po schopnosti usmířit se s úplně každým. Na Provázek se uvázal v roce 2013.

ZPÁTKY NAHORU

(c) Jakub Krejčí 2020 | www.odvaz.eu | www.improliga.cz
O FESTIVALU WORKSHOPY PROGRAM PŘIHLÁŠKA PRAKTICKÉ INFO